top of page

algemene voorwaarden

Dit is de webshop van Odile bv voor de verkoop van haar lederwaren aan consumenten.

Alle bestelling geplaatst onder het luik “webshop” van deze website zijn betalend. De goederen worden pas verzonden na ontvangst van betaling via bankoverschrijving op rekening IBAN BE 55 0018 7971 8944 van Odile bv. De goederen worden verzonden aan het door de bestemmeling opgegeven adres en komen aan binnen de 30 dagen na ontvangst van betaling door Odile bv, met zetel in Denderstraat 35, B-9300 Aalst en ondernemingsnummer 0471.845.013.

De prijzen, verzendingskosten en -termijnen vermeld op de website gelden slechts voor verzending binnen België of Luxemburg, Odile bv houdt zich het recht voor om bijkomende kosten in rekening te brengen bij verzending buiten dit territorium.

Klachten kunnen gemeld worden via mail op shop@commequatre.com, dan wel telefonisch op het nummer +32 (0)467 047 533.

De consument is gerechtigd de aankoop te herroepen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen, zonder hiertoe enige motivering dan wel vergoeding verschuldigd te zijn. De herroeping kan gebeuren via bijgevoegd standaardformulier dan wel enige andere ondubbelzinnig verklaring binnen voormelde termijn. In geval van herroeping wordt de prijs en de eventuele verzendkosten, exclusief terugzending op de meest gebruikelijke wijze vergoed binnen de 14 dagen na ontvangst door Odile bv van de goederen in goede staat, met bijhorende verpakking inclusief verzegeling en aangehechte disclaimer en documentatie.

bottom of page